نموذج القبول غير المرغوب فيه


فایل مدارک پزشکی خود را زیپ کنید و در این قسمت آپلود کنید. تا زمانی که چراغ به رنگ سبز نشده است از ثبت خودداری کنید.

(حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از 4 مگابایت باشد)

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران