برنامج العيادة

زنان، زایمان و نازایی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترمانیا سپهوند جراح و متخصص زنان و زایمان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
دکتر کاملیا بیرانوند جراح و متخصص زنان و زایمان ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۰
دکترمژگان رهسپار فلوشیپ نازایی ۱۰ ۱۰ ۱۰
استخوان و مفاصل
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترعبدالرحیم زرگرانی جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
دکتر رضا خضرلو جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات ۹ ۹
داخلی، کلونوسکوپی، اندوسکوپی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکتربهروز صادقی متخصص داخلی و آندوسکوپی و کولونوسکوپی ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
دکتر زینب چاغروند متخصص داخلی ۱۱ ۱۱ ۱۱
دکتر حسین ناصری متخصص داخلی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر
دکتر رضا قادری فوق تخصص ریه ۱۳
کلیه و مجاری ادراری
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترعبدالرضا خیرالهی جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری ۱۳ ۱۳ ۱۱
دکتر نذیر رنگزن جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری ۱۷ ۱۷
دکترپدرام رهام جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری ۱۴ ۱۴
قلب و عروق
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترامین وحدانی جراح قلب و عروق ۱۱ ۱۱
دکترامیر جباری متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق ۱۶ ۱۶
دکترهومان کاظمی متخصص قلب و عروق ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
جراحی عمومی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترسامان احمدی جراح عمومی و لاپاراسکوپی ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۳٫۳۰
چشم
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترعزیز وفایی جراح و متخصص بیماریهای چشم و لیزر ۱۵
دکترعلی صادقی جراح و متخصص بیماریهای چشم و لیزیک ۱۰ ۱۰
دکترصادق رضازاده جراح و متخصص بیماریهای چشم و لیزیک ۱۱
دکتر آدینه‌وند جراح و متخصص بیماری‌های چشم ۱۰
دکتر هادی علی جراح و متخصص بیماری‌های چشم ۱۴ ۱۴ ۱۴
گوش و حلق و بینی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترذبیح اله طرحانی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ۹
دکترآتوسا طهماسبی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ۱۵
دکترشکیب عباسی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ۱۰
دکتر سمیه حسینی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۲
کودکان و نوزادان
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترعلی اکبر رزلانسری فوق تخصص عفونی کودکان و نوزادان ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
دکتر ندا فصیحی متخصص اطفال و بیماری‌های کودکان ۱۷ ۱۷
نوار عصب و عضله
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترفاطمه پور باقری متخصص طب فیزیکی، نوارعصب و عضله ۸ ۸
پوست، مو و لیزر
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترحسن قاسم نیا متخصص پوست و مو و لیزر ۱۰ ۱۰ ۱۰
دکترمحمد نظری متخصص پوست و لیزر ۱۰٫۳۰ ۱۶
دکترنسیبه سهرابیان متخصص پوست و مو و لیزر ۱۵٫۳۰ ۱۵٫۳۰
دندانپزشکی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکتراکبر کریمی نژاد جراح دندان پزشک ۱۴ ۱۴ ۱۴
دکتر مهدی صارمیان جراح دندان پزشک صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر
دکتر نازنین مهدی اورکی جراح دندان پزشک صبح صبح صبح صبح صبح صبح
دکتر دینا شعاعی جراح دندان پزشک صبح صبح صبح صبح صبح صبح
دکتر دانوش شعاعی جراح دندان پزشک عصر عصر عصر عصر عصر عصر
دکتر مرجان مالکی جراح دندان پزشک صبح
مغز و اعصاب
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکترسعیده طهماسبی متخصص مغز و اعصاب ۱۴
دکتر حسین کاویانی متخصص مغز و اعصاب ۱۰ ۱۰
اعصاب و روان
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکتر رضا سلمان‌پور متخصص اعصاب و روان ۱۵
تغذیه – شنوایی سنجی – ارتوپدی فنی
نام پزشک تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
نگار سیاهپوش کارشناس ارشد تغذیه ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
فاطمه نصرالهی شنوایی سنجی ۱۲٫۳۰ ۱۲٫۳۰ ۱۲٫۳۰
فاطمه میرعالی ارتوپدی فنی – ارتز – پروتز ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران