الملفات القابلة للتحميل

cabg

دانلود

IVP

دانلود

MRI

دانلود

آریتمی

دانلود

آسپیراسیون

دانلود

اسهال و استفراغ

دانلود

آمبولی ریه

دانلود

آندوسکوپی

دانلود

آنژین

دانلود

آنژیوگرافی جدید

دانلود

آنژیوگرافی

دانلود

انسداد راه هوایی

دانلود

بد ورود

دانلود

پنومونی نوزادان

دانلود

پنومونی

دانلود

پوکی استخوان

دانلود

تروما

دانلود

تشنج

دانلود

خونریزی بعد از عمل

دانلود

خونریزی سه ماهه سوم

دانلود

دیسترس

دانلود

زردی

دانلود

سپسیس

دانلود

سردرد

دانلود

سرگیجه

دانلود

سزارین

دانلود

سقط جنین

دانلود

سکته مغزی

دانلود

سکته

دانلود

سونوگرافی

دانلود

سی تی اسکن

دانلود

سیستوسل

دانلود

شلی کف لگن

دانلود

شیمی درمانی

دانلود

ضربه به سر

دانلود

عفونت ادراری

دانلود

فشار خون بالا

دانلود

فشار خون حاملگی

دانلود

فشار خون

دانلود

کوله سیستکتومی

دانلود

کولونوسکوپی

دانلود

کیست تخمدان

دانلود

گچ و آتل

دانلود

مننژیت

دانلود

نارسایی قلبی

دانلود

هیسترکتومی

دانلود

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران